For tilitsvalgte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

For tillitsvalgte

Vil du engasjere deg i forbundets arbeid? Skolelederforbundet er avhengige av dyktige og engasjerte medlemmer lokalt og gir gode utviklingsmuligheter til den som gjør en ekstra innsats.

Du kan engasjere deg på tre måter. Som representant overfor arbeidsgiver, lokal lønnsforhandler eller ved å ta på deg et annet verv i forbundet.

Tillitsvalgt overfor arbeidsgiver

Hvis du lar deg velge som tillitsvalgt etter avtaleverket, representerer du Skolelederforbundets medlemmer overfor arbeidsgiver. Tillitsvalgte har rettigheter og plikter som trer i kraft idet valget er meldt skriftlig til arbeidsgiver. Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er regulert av Hovedavtalen for vedkommende tariffområde. De viktigste tariffområdene er KS-sektoren, Oslo kommune, staten, Spekter og Virke (privat sektor)

For deg som allerede er medlem og som ønsker tips og råd om tillitsvalgtrollen finnes Tillitsvalgthåndboka. Tillitsvalgthåndboka er tilgjengelig ved å logge inn på Intranett her

Lokal lønnsforhandler

Vil du kjempe for bedre lønn for kollegaene dine? Skolelederforbundets lokale lønnsforhandlere forhandler lønn for medlemmene der hvor avtaleverket har hjemler for lokale lønnsforhandlinger. Fylkeslagsstyret har et overordnet ansvar for å organisere lokale forhandlinger for medlemmer i fylket.

Andre verv

Du kan også velge å engasjere deg i forbundets arbeidet gjennom å påta deg et verv i Skolelederforbundets regionale og lokale organer, først og fremst fylkes- og lokallagsstyret. Disse organene har stor innflytelse på hvordan de vil arbeide og hvilke saker som skal prioriteres, innenfor retningslinjene i forbundets Styringsdokumenter.

Opplæring

Som tillitsvalgt i forbundet tilbys du en opplæring i tre trinn, som skal sette deg i stand til å være en god representant overfor arbeidsgiver, en dyktig forhandler, og et engasjert styremedlem lokalt. Kursene lyses ut på vår kurs- og konferansekalender.

Vil du engasjere deg?

Ta kontakt med fylkeslederen i fylket du jobber og meld din interesse.