Evaluering av fagfornyelsen

Udir og partene i strategien for fagfornyelsen inviterer skoleledere, lærere og skoleeiere til webinar om innføringen av LK20/LK20S.

Skolelederforbundets leder Stig Johannessen mener at skolene må få utviklingsro og handlingsrom til å gjennomføre de nye læreplanene i skolen.

– Fagfornyelsen er i ferd med å bli gjennomført i skolen, men det er ennå en vei å gå. Rapporten EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, peker på at det er spesielt tre forhold som har hemmet innføringen av fagfornyelsen. Dette er mangel på tid, koronapandemien og mangel på læremateriell. Nå må skolene få utviklingsro og handlingsrom, til dette viktige arbeidet.

EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, ble lagt frem i går. Her finner du rapporten.

Du er også invitert for å delta på Webinar 22. mars kl. 1400-1600 om innføringa av LK20/LK20S. Her er lenken til seminaret.

Udir arrangerer webinaret i samarbeid med Skolelederforbundet, Sametinget, Elevorganisasjonen, KS, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Universitets- og høgskolerådet og Utdanningsforbundet.

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt