En enstemmig jury har kåret Sandnessjøen videregående skole i Nordland som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2021. Rektor Arne Tømmervold er stolt av skolen og arbeidet som gjøres der.

Rektor Arne Tømmervold mottok prisen på vegne av skolen. Foto: Privat

– Alt handler om helhetstankegangen. En del av våre elever kommer tilflyttende fra små skoler der de har vært eldst til en større skole på et helt nytt sted der de ikke kjenner noen. For mange blir hele tilværelsen forandret, og da er det viktig at vi gjør denne overgangen så sømløs som mulig, forteller han.

I juryens begrunnelse understrekes det blant annet at skolen utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der de ser den enkelte elev og strekker seg langt for at elevene skal ha et fellesskap og en trygg skole.

– Vi arrangerer jevnlig åpen skole, forteller Tømmervold. – Det er særlig viktig for våre ca. 80-90 elever som bor på hybel og trenger et sosialt treffpunkt. Da kan de komme inn og møte medelever, gjøre lekser, drive med fysisk aktivitet eller kanskje benytte seg av skolens verksteder. Det er viktig at elevene finner seg til rette og føler seg trygge, ellers er det vanskelig å motivere til læring. Det sosiale henger tett sammen med det faglige.

Positiv drivkraft i lokalmiljøet

Sandnessjøen skoles visjon er «kvalitet – med blikk for den enkelte». Skolen spiller en viktig rolle som positiv drivkraft i lokalmiljøet, og den samarbeider blant annet med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever.

– Vi har stort fokus på skole-hjem-samarbeid. Vi er et lite samfunn, og i den forbindelse møter vi dermed mange ressurspersoner i lokalsamfunnet, både i næringslivet og lokalpolitikken, men også nøkkelpersoner i kommuneadministrasjonen, sier Tømmervold.

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst» signert av Dronningen. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til å opprette prisen i 2005, og den ble første gang delt ut i 2006.

Om prisen

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.