Forbundsleder Stig Johannessen og leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen går i Dagens Perspektiv ut og krever konkurransedyktig lønn for kommunale ledere i årets oppgjør. Tall fra YS Arbeidslivsbarometer viser nemlig at kommunale ledere er mer stresset en ledere i privat sektor.

– Ledere i kommune er stresset fordi de over lang tid hatt en høy arbeidsbelastning. Ledere innen oppvekst og opplæring er et eksempel på en gruppe som opplever en sterkt økende oppgavemengde, sier Skolelederforbundets leder Stig Johannessen.

– Nå må vi få på plass støttefunksjoner rundt lederne og bedre arbeidsbetingelser for å forebygge en lederflukt fra kommunal sektor, fortsetter han.

– Kommunale ledere står hver dag til ansvar for å sikre høy kvalitet på velferdstjenestene vi alle er avhengige av. En konkurransedyktig lønn er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktige kommunale ledere som kan utføre dette viktige arbeidet, sier leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen til Dagens Perspektiv.

Relaterte artikler

Personvern i Skolelederforbundet

Dine rettigheter Alle som er registrert i Skolelederforbundets systemer har krav på innsyn i de personopplysningene som er registrert om dem selv. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skolelederforbundet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og […]

Aktuelt

Forhandlere i podkasten Viktigste Leder

I podkasten Viktigste Leder retter vi søkelyset mot lokale forhandlinger og forhandlerrollen. Her finner du alle episodene.

Aktuelt

YS’ forventninger til statsbudsjettet for 2023

– Stigende priser på mat, bensin og andre varer utgjør en betydelig belastning for økonomien til medlemmene våre, sier YS-leder Erik Kollerud.

Aktuelt