Forbundsleder Stig Johannessen og leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen går i Dagens Perspektiv ut og krever konkurransedyktig lønn for kommunale ledere i årets oppgjør. Tall fra YS Arbeidslivsbarometer viser nemlig at kommunale ledere er mer stresset en ledere i privat sektor.

– Ledere i kommune er stresset fordi de over lang tid hatt en høy arbeidsbelastning. Ledere innen oppvekst og opplæring er et eksempel på en gruppe som opplever en sterkt økende oppgavemengde, sier Skolelederforbundets leder Stig Johannessen.

– Nå må vi få på plass støttefunksjoner rundt lederne og bedre arbeidsbetingelser for å forebygge en lederflukt fra kommunal sektor, fortsetter han.

– Kommunale ledere står hver dag til ansvar for å sikre høy kvalitet på velferdstjenestene vi alle er avhengige av. En konkurransedyktig lønn er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktige kommunale ledere som kan utføre dette viktige arbeidet, sier leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen til Dagens Perspektiv.

Relaterte artikler

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt