Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Denne uken møttes Skolelederforbundets nye sentralstyre fysisk for første gang. – Vi går en spennende landsmøteperiode i møte og sentralstyret har høye ambisjoner, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets nye sentralstyre møttes for første gang fysisk etter landsmøtet i november i fjor. På bildet ser vi fra venstre: Jon Isebakke, Mona Søbyskogen (2. nestleder), Jorun Gilje Blomvik (vara for Dorothea Blix), Robert Flataas, Stig Johannessen (Forbundsleder), Jan-Erik Buer (generalsekretær i Skolelederforbundet), Henning Aastvedt, Kari Eide og Anne-Merete Mærli Hellebø (1. nestleder).

– Skolelederforbundet skal jobbe med å sikre gode arbeidsvilkår for ledere, styrke lederprofesjonen – og fremme ledelse som en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle skoler og barnehager til barn og elevers beste, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Personvern i Skolelederforbundet

Dine rettigheter Alle som er registrert i Skolelederforbundets systemer har krav på innsyn i de personopplysningene som er registrert om dem selv. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skolelederforbundet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og […]

Aktuelt

Forhandlere i podkasten Viktigste Leder

I podkasten Viktigste Leder retter vi søkelyset mot lokale forhandlinger og forhandlerrollen. Her finner du alle episodene.

Aktuelt

YS’ forventninger til statsbudsjettet for 2023

– Stigende priser på mat, bensin og andre varer utgjør en betydelig belastning for økonomien til medlemmene våre, sier YS-leder Erik Kollerud.

Aktuelt