Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Denne uken møttes Skolelederforbundets nye sentralstyre fysisk for første gang. – Vi går en spennende landsmøteperiode i møte og sentralstyret har høye ambisjoner, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets nye sentralstyre møttes for første gang fysisk etter landsmøtet i november i fjor. På bildet ser vi fra venstre: Jon Isebakke, Mona Søbyskogen (2. nestleder), Jorun Gilje Blomvik (vara for Dorothea Blix), Robert Flataas, Stig Johannessen (Forbundsleder), Jan-Erik Buer (generalsekretær i Skolelederforbundet), Henning Aastvedt, Kari Eide og Anne-Merete Mærli Hellebø (1. nestleder).

– Skolelederforbundet skal jobbe med å sikre gode arbeidsvilkår for ledere, styrke lederprofesjonen – og fremme ledelse som en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle skoler og barnehager til barn og elevers beste, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt