Nye koronatiltak: Behovet for avlastning er enormt

Selv om trafikklysmodellen er en god ordning, melder våre medlemmer at belastningen er svært stor. Rektorer, styrere og ledere innen oppvekst og opplæring har allerede vært i beredskap i 21 måneder uten mulighet for turnus. Behovet for avlastning er enormt.

– Vi trenger å sikre at lederne også kan avlastes gjennom øremerkede midler til lederstøtte.

– Skole- og barnehageansatte må også regnes som samfunnskritiske på linje med helsepersonell. Det er svært vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud slik situasjonen er, og dette forsterkes ytterligere når ansatte havner i langvarig karantene fordi de er nærkontakt, eller må være hjemme fordi barnehage, skole eller SFO er stengt.

– Forventningene til skole og barnhages kvalitet må realitetsorienteres. Inngripende tiltak, høyt sykefravær og strenge testregimer gjør at vi må kunne vurdere hva som er mulig med de ressursene som er tilgjengelige.

– Nå er jeg bekymret for de ansatte i skole og barnehage

Stig Johannessen
Foto: Haakon Eltvik

– Vi forstår at regjeringen ønsker å gjøre grep for skjerme barn og unge nå. Samtidig er vi sterkt bekymret for den arbeidsbelastningen som nå igjen legges på personalet i skole og barnehage i form av merarbeid med smittevern og smittesporing, sier forbundsleder Stig Johannessen.

– For å unngå at ledere i skole og barnehage blir fullstendig overveldet med oppgaver, må kommunene være sitt ansvar bevisst og ta smitteverns-beslutningene på overordnet, kommunalt nivå. De kan ikke dytte disse beslutningene ned på ledere i skole og barnehage. Det er ikke mangel på vilje til å løse oppgavene der ute, men faktisk for lite personale og ressurser, sier forbundslederen.

Les mer om de nasjonale smitteverntiltakene

Sandnessjøen skole mottok Dronning Sonjas skolepris 2021

Rektor Arne Tømmervold mottok prisen på vegne av skolen. Foto: Privat

– Alt handler om helhetstankegangen. En del av våre elever kommer tilflyttende fra små skoler der de har vært eldst til en større skole på et helt nytt sted der de ikke kjenner noen. For mange blir hele tilværelsen forandret, og da er det viktig at vi gjør denne overgangen så sømløs som mulig, forteller han.

I juryens begrunnelse understrekes det blant annet at skolen utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der de ser den enkelte elev og strekker seg langt for at elevene skal ha et fellesskap og en trygg skole.

– Vi arrangerer jevnlig åpen skole, forteller Tømmervold. – Det er særlig viktig for våre ca. 80-90 elever som bor på hybel og trenger et sosialt treffpunkt. Da kan de komme inn og møte medelever, gjøre lekser, drive med fysisk aktivitet eller kanskje benytte seg av skolens verksteder. Det er viktig at elevene finner seg til rette og føler seg trygge, ellers er det vanskelig å motivere til læring. Det sosiale henger tett sammen med det faglige.

Positiv drivkraft i lokalmiljøet

Sandnessjøen skoles visjon er «kvalitet – med blikk for den enkelte». Skolen spiller en viktig rolle som positiv drivkraft i lokalmiljøet, og den samarbeider blant annet med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever.

– Vi har stort fokus på skole-hjem-samarbeid. Vi er et lite samfunn, og i den forbindelse møter vi dermed mange ressurspersoner i lokalsamfunnet, både i næringslivet og lokalpolitikken, men også nøkkelpersoner i kommuneadministrasjonen, sier Tømmervold.

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst» signert av Dronningen. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til å opprette prisen i 2005, og den ble første gang delt ut i 2006.

Om prisen

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Meld deg på Bergenskonferansen 2022

Ledere som viser retning er tittelen på årets Bergenskonferanse som avholdes den 3. – 4. februar på Quality Edvard Grieg i Bergen. Foredragsholdere er blant annet Jan Inge Wærness som er leder for innholdsutvikling i LearnLab. Du møter også Semira Vikstrøm fra Visättraskolen i Huddinge utenfor Stockholm. Hun fikk prisen som årets rektor i Sverige i 2020 og du kan lese intervjuet med henne i Skolelederen her.

Se mer informasjon om konferansen her.

Prisen er 595 kroner for dagpakke 1 (torsdag) og 1 050 for dagpakke 2 for medlemmer av Skolelederforbundet. For ikke-medlemmer er prisen 1 750 for dagpakke 2. Festmiddag på torsdag koster 990 kroner.

Her kan du melde deg på konferansen.