loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Molde og omegn

Leiar: Vigdis Nordgård


Sykkylven

Leiar: Randi Løseth Aasen

Nestleiar: Erlend Eide
Sekretær: Steinar Klokk


Ålesund

(Omfatter kommunene: Ålesund, Sula, Giske og Haram)
Styret:

Hildegunn Pedersen, rektor Sula ungdomsskole
Britt Leira Heimdal, rektor Hatlane barneskole
Kenneth Skårn, rektor Blindheim barneskole
Vidar Åkre, rektor Skarbøvik Ungdomsskole

Forhandler: Stig Johansen, Spjelkavik barneskole

Sekretær: Svein Homb

 

Sunndal kommune

Leder: Christin Svestad

Vara: Hilde Andersen

Medlem: Britt Gikling